Företaget


Välkommen till Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB, det välkända auktionshuset i Stockholm med både frimärksauktioner och myntauktioner.

Alltsedan företaget grundades på 1930-talet har vi varit starkt engagerade inom branschen och är numera specialiserade på värderingar och auktioner.

Vi arrangerar idag två kvalitetsauktioner om året där vi med ett brett utbud intresserar såväl den svenska som den utländska köpekretsen.

Auktionskatalogerna är omsorgsfullt bearbetade och på det utomnordiska området givetvis på engelska. Våra välrenommerade experters samlade kunnande och erfarenhet är och har alltid varit Frimärkshuset Skandinavisk Filatelis adelsmärke.Samling Beckeman
Hela KatalogenMynt

Samling Beckeman

2019-2023

Beckeman Collection

2019-2023


Auktionskataloger:

100 kronor per styck

Samtliga kataloger 400 kronorAuction catalogues:

EUR 10 each

All catalogues EUR 40